One thought on “Aktaragel

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Aktaragel

Taragel a Akram, s.r.o.

Advokátska kancelária

Špecializujeme sa najmä na obchodnoprávne vzťahy, máme dlhoročné zmluvné vzťahy s klientmi – obchodnými spoločnosťami a obcami, ktorým poskytujeme komplexné právne služby.

O nás

Advokátska kancelária Taragel a Akram, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou vykonávajúcou advokáciu v zmysle § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a § 105 a nasl. zak. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorú tvoria advokáti JUDr. Miloš Taragel a JUDr. Natália Počubayová, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ulica Starosaská 11. Sme advokátskou kanceláriou s bohatou históriou a skúsenosťami, na poli advokácie pôsobíme od roku 1991.

Taragel a Akram
Taragel a Počubayová

Naše služby

Obchodné právo

právo obchodných spoločností, zmluvné právo, konkurzné právo a reštrukturalizačné právo, právne analýzy a stanoviská

Občianske právo

zmluvné právo, rodinné právo, vymáhanie pohľadávok, dedičské právo, náhrada škody, právo nehnuteľností, ochrana spotrebiteľa

Pracovné právo

Trestné právo

Správne právo

zastupovanie klientov v súdnych konaniach pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy na základe žalôb

Právne poradenstvo

Naše služby

Advokátska kancelária Taragel a Akram, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou vykonávajúcou advokáciu v zmysle § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a § 105 a nasl. zak. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorú tvoria advokáti JUDr. Miloš Taragel a JUDr. Natália Počubayová, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ulica Starosaská 11. Sme advokátskou kanceláriou s bohatou históriou a skúsenosťami, na poli advokácie pôsobíme od roku 1991. Naším cieľom je poskytovať profesionálne právne služby kvalitne, rýchlo a efektívne zohľadňujúc pritom individuálne potreby každého klientka. Vzťah medzi nami a naším klientom založený na profe-sionálnej etike a vzájomnej dôvere je pre nás prioritou. Právne služby poskytujeme v slovenskom, českom a anglickom jazyku, fyzickým a právnickým osobám na Slovensku, ale i v zahraničí, najmä v Českej republike.

Konzultácia