Náš tím

JUDr. Miloš Taragel

advokát, zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. 2487, narodený v roku 1952 v Spišskej Novej Vsi. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1976, kde zároveň v roku 1978 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku z oblasti pracovného práva.

Od roku 1976 do roku 1991 pôsobil ako podnikový právnik a vedúci útvaru právneho a kontroly v Železorudných baniach, š.p., Spišská Nová Ves. Od roku 1991 do roku 2003 pôsobil ako komerčný právnik, od 01.01.2004 do súčasnosti pôsobí ako advokát.

JUDr. Natália Akram

advokát, zapísaná v Slovenskej advokátskej komore pod č. 6439, narodená v roku 1985 v Levoči. Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2009, v roku 2010 úspešne absolvovala rigoróznu skúšku z trestného práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Od roku 2009 do roku 2012 pôsobila ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Ladislava Strižovského, so sídlom Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves. Po advokátskej praxi a úspešnom zložení skúšok do Slovenskej advokátskej komory pôsobí od roku 2012 ako advokát.

Mgr. Slávka Taragelová

advokátsky koncipient, zapísaná v Slovenskej advokátskej komore pod č. 907602, narodená v roku 1988 v Spišskej Novej Vsi. Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe v roku 2014

Istý čas pôsobila v Advokátskej kancelárii Šrubař & Partners, kde sa venovala hlavne korporátnemu a investičnému právu. Od septembra 2014 pôsobí u nás ako advokátsky koncipient s úzkym spojením s českým právnym prostredím.